14 Şubat dünya öykü günü inisiyatifi yola çıkmaya hazır

Son günlerde “Ankara Öykü Günleri” üzerinden oldukça hareketli günler yaşanırken bir grup öykü yazarı “14 Şubat Dünya Öykü Günü İnisiyatifi” adıyla yeni bir oluşum başlattı. Oluşumun çıkış noktasını geçmişte Özcan Karabulut ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalara dayandıran 14 Şubat İnisiyatifi, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“14 Şubat Dünya Öykü Günü İnisiyatifi kendini, Nisan 1996’da çıkan Düşler Öyküler, daha sonraki yıllarda yayımlanan İmge Öyküler, Dünyanın Öyküsü ve 14 Şubat Dünyanın Öyküsü dergilerinin; 1997’de Ankara’dan başlayarak çeşitli kentlerde ve ülkelerde geniş bir coğrafyayı dolaşan Ankara Öykü Günleri’nin; 14 Şubat 2002’de Ankara’da yapılan “Öykü Forum”da önerilen ve Kasım 2003’te 69. Uluslararası P.E.N. Dünya Kongresi’nde onaylanan ve günümüze kadar kutlanan 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nün; Özcan Karabulut ve arkadaşları tarafından hayata geçirilen öykü edebiyatına dair tüm etkinlik alanlarının bütüncül biçimde tamamlanması yönündeki bir iradenin somut ürünü olan, tüm çalışmaların ve birikimin taşındığı Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği‘nin mirasçısı sayar.”

Yakın zamanda, Türkiye’nin farklı kentlerinden gelecek öykü yazarlarının katılımıyla Ankara’da bir “Öykü Forum” yapılacağını açıklayan 14 Şubat Dünya Öykü Günü İnisiyatifi, ayrıca, “Biz kimiz?” ve “Çalışmalarımızda nasıl bir yol izleyeceğiz?” sorularının yanıtı niteliğinde bir de bildiri yayınladı. Bildiride, şu maddeler yer aldı:

“14 Şubat Dünya Öykü Günü İnisiyatifi gerçekleştireceği öykü etkinlikleriyle;

– Öykünün hayattaki ve edebiyattaki rolüne vurgu yapıyor,

– İnançlarına, politik geçmişlerine, etnik kökenine bakmaksızın genç, yaşlı tüm öykü yazarlarına ve öykülerine yerel, bölgesel, uluslararası düzeyde değer veriyor,

-Dünya edebiyatı içinde öykücülüğümüzün yerini belirginleştirmek istiyor.

-Farklı dilleri, farklı edebiyatları, farklı edebi metinleri destekliyor ve öyküyü farklı dillerde, farklı kültürlerde yaşayan yazarlarla kurulacak bir ilişki biçimi haline getirmek istiyor,

-Dilsel ve kültürel mirasın bir dünya mirası olduğunu vurguluyor, dilsel, edebi ve kültürel farklılıkları vurgulamak, korumak, çeşitliliği öne çıkarmak istiyor,

– Öykülerle barış, sevgi ve dostluk ortamlarına katkıda bulunmak istiyor.

-En temel ilkelerden, en temel değerlerden, en temel ihtiyaçlardan biri olan yaratıcılığı, düşünce, ifade ve yayımlama özgürlüğünü savunuyor.

14 Şubat Dünya Öykü Günü İnisiyatifi; gerek Türkiye’de, gerek yurtdışında yerli ve yabancı yazarların katılabileceği öykü etkinlikleri yapar. Etkinlikler yapıldığı kentin adıyla anılır. Adana Öykü Günleri, Ankara Öykü Günleri, Diyarbakır Öykü Günleri gibi.

Yazarlar, ellerinde temsil yetkisi olsa dahi, bu oluşumda herhangi bir kurumu temsilen değil, bireysel olarak yer alır.

14 Şubat Dünya Öykü Günü İnisiyatifi; etkinliklerini gerçekleştirirken, etkinlik yapacağı kentteki kültür-sanat yapılanmaları ile ortak hareket edebilir. Bu, İnisiyatif’in yürüteceği iletişim doğrultusunda karara bağlanır. Böyle bir ortaklık oluşmasa da İnisiyatif etkinliğini bağımsız olarak gerçekleştirir.

14 Şubat Dünya Öykü Günü İnisiyatifi; çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek üzere proje hazırlayıp çeşitli kamu ve özel kurumlarla işbirliğine gidebilir.

14 Şubat Dünya Öykü Günü İnisiyatifi; edebiyatımıza yeni yazarlar kazandırmak için eğitim, atölye çalışmaları yapar.

14 Şubat Dünya Öykü Günü İnisiyatifi; yatay yapılanma ile çalışmalarını sürdürür, yazarlar arasında eşit ilişki kurar ve tüm yazarlar gönüllülük esasıyla çalışır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir